Rapporten

Uitgebreide informatie

CBgroep rapporten

2-3-2021
Onderzoeksrapport
85% geur reductie rapport OLFASCAN
2-3-2021
Onderzoeksrapport
88% geur reductie rapport LIUTEC
2-3-2021
Onderzoeksrapport
87% ammoniak reductie rapport EUROFINS
11-3-2021
Onderzoeksrapport
99% ammoniak reductie rapport OLFASCAN
11-3-2021
Onderzoeksrapport
Spuivreter in de praktijk
11-3-2021
Onderzoeksrapport
Duurzaamheidsaspecten van een luchtwasser met spuivreter
11-3-2021
Onderzoeksrapport
Aankooptips en onderhoud biologische wasser
11-3-2021
Onderzoeksrapport
LNE 20 maart 2015 Rapport emissiefactoren_luchtbehandelingstechnieken
11-3-2021
Template voorbeeld
EA_stallen_voorbeeldattest
11-3-2021
Document
Warmtewisselaar Sommen
11-3-2021
Document
Warmtewisselaar CBgroep
11-3-2021
Document
Onderhoudscontract en garantie
11-3-2021
Document
Online Service Interface & PAS-Monitor
11-3-2021
Onderzoeksrapport
Een luchtwasser reduceert geen of onvoldoende geur - waar of niet?

Lijst met nuttige links

AVECOM

Steering and Optimizing Microbial Processes
Onderzoekspartner en analyse labo CBgroep

SOMMEN

Technische oplossingen voor de agrarische sector en industrie Fabrikant klimaatcomputers varkens en pluimveestallen Nederland.

VEMIS

Consortium kennisopbouw luchtemissie veehouderij.
PAS lijst ILVO

PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken

INAGRO

Onderzoek en advies in land- & tuinbouwAdviesdienst luchtemissies, pakt geur- en emissieproblemen aan

VLM

Vlaamse LandmaatschappijOfficiële Vlaamse wetgeving, lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst)

VCM

Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking)
Luchtzuiveringstechnieken bij mestverwerking en scheiders in het bijzonder

UGENT

Department of sustainable organic chemistry and technologyProf. Dr. H. Van Langenhove

OLFASCAN

Eerkend deskundige lucht

LNE

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie