Van biologische zorgwasser naar zorgeloze wasser


Ontdek de realisatie

Door foutieve constructie werkten bestaande wassers te Oost-Vlaanderen onvoldoende en pakketten slibden steeds volledig dicht. CBgroep voorzag een volledig nieuw luchtzuiveringssysteem bestaande uit twee biologische luchtwassers, bacteriekelder en technische ruimte.

 

Bestaande zorgwasser (niet CB)

De bestaande wasser werd gedimensioneerd volgens inbouwmogelijkheden, niet volgens effectief te behandelen stallucht. De constructie gebeurde zonder rekening te houden met praktijkparameters zoals ammoniakreductie, tegendruk, management, ventilatiehuishouding en opvolgcapaciteit.

Dit resulteert in een onstabiele werking en dichtslibben waardoor 6-maandelijks een volledige reiniging noodzakelijk en kosten met zich meebrengt. Dit leidt ook tot hoge tegendruk van de luchtwasser waardoor er ventilatieproblemen optreden. Het resultaat: een zorgwasser met slecht rendement.

 

Eigenschappen zorgwasser:

 • Niet gebouwd volgens de certificeringseisen
 • Onvoldoende beveiligd
 • Onvoldoende opvolging installatieparameters
 • Geen bacteriebuffer aanwezig
 • Bovenliggende druppelvangers en draagconstructie druppelvangers op het dak verkeerd geconstrueerd -> druppelvangers vielen
 • Gecontamineerde filterpaketten die niet meer gereinigd kunnen worden
 • Verkeerde selectie hoofdpomp -> pompdebiet water te laag, druk sproeiers te laag
 • Verkeerde selectie sproeiers -> beneveling niet correct
 • Geen online elektronisch monitoring
 • Geen alarmen
 • Verzuring -> te lage pH
 • Geen accuraat onderhoud
 • Geen tot zeer weinig ondersteuning fabrikant

 

 

Zorgeloze CB-wasser

De bestaande wassers werden door klant gedemonteerd.

In atelier werden de twee nieuwe biologische luchtwassers gebouwd met liggende filterpaketten en degelijk voorsproei om een stabiele werking te garanderen.

Ter plaatse werden deze luchtdicht aangesloten op de bestaande stal.

Bovendien werd een volledig nieuwe bacteriekelder ingericht en gekoppeld aan de nieuwe units. Anders dan gebruikelijk bevindt de kelder zich niet onder de luchtwasser of stal, maar op enige afstand. Daarom werd een gravitair terugloopsysteem voorzien.

De juiste sensoren, meetapparatuur en pompen werden gebundeld in een technische ruimte. Deze werden weloverwogen gekozen om het gevraagde rendement te kunnen verzekeren. Data hiervan wordt ingelezen in elektronisch opvolgingssysteem PASmonitor. Bijgevolg is het luchtzuiveringssysteem dus aangepast aan de aankomende Vlaamse verplichting tegen 2025 voor bestaande installaties.

 

Omheiningen zorgen voor een veilige toegang.