Chemische 2-traps wasser op vleesvarkensstal


Ontdek de realisatie

In Arendonk werd een niet goed werkende luchtwasser vervangen door een volledig nieuw luchtzuiveringssysteem: een 2-traps chemische wasser.

 

Vervanging chemische wasser

De bestaande chemische wasser op de vleesvarkensstal was niet langer bruikbaar.

  • Stof zet zich makkelijk vast op de verticaal staande filterpakketten en druppelvangers waardoor periodieke manuele reiniging noodzakelijk is
  • De voorsproei staat in verbinding met de drukkamer waardoor zoutrijk waswater terugspat in deze ruimte en de directe omgeving beschadigt.
  • De onderdelen in de technische ruimte zijn beschadigd, defect of deels niet langer conform de wetgeving.

Daarom werd besloten om de installatie te vervangen naar de huidige standaarden. Er werd een nieuwe 2-traps chemische luchtwasser gemaakt en geïnstalleerd ter plaatse.

  • De unit is als volgt opgebouwd: voorgeschakelde stofafvang, een horizontaal liggend filterpakket en een nageschakelde neutralisatie. De gezuiverde lucht wordt daarna verticaal uitgestoten via druppelvangers. Deze combinatie is onderhoudsvriendelijk en duurzaam.
  • De technische ruimte is uitgerust met duurzame circulatiepompen en hoogwaardige sensoren en veiligheden.
  • Elektronische monitoring maakt opvolging en benadering vanop afstand mogelijk.

Resultaat: een systeem dat kan meegroeien met het bedrijf volgens de veranderlijke wetgeving.

 

De installatie is ruim gedimensioneerd: de bereikbaarheid voor plaatsing was hierdoor een uitdaging.

Daarnaast werd ook de aanbouw aan de stal voorzien door onze techniekers.