Menu
Vergunnings- en bouwvereisten luchtwasser

Vergunnings- en bouwvereisten luchtwasser

Vergunningsvereisten

De biologische luchtwasser moet je in de vergunningsaanvraag opnemen. Daarbij moet je ook een dimensioneringsplan indienen om aan te geven dat de luchtwasser die je verkiest, geschikt is om de lucht van je stalsysteem te behandelen.

Een dimensioneringsplan geeft minstens aan

 • in welke stalafdelingen de luchtwasser dienst zal doen;
 • hoeveel dieren van elke diercategorie er maximum in die afdelingen zullen verblijven;
 • hoe groot het maximale ventilatiedebiet is dat door de wasser gaat.

Spuiwater van een biologische wasser is een andere meststof. De VLAREM-trein 2017 legt op dat de opslag van andere meststoffen vergunningsplichtig is vanaf 2018. Van 10 tot 100 m³ geldt klasse 3. Vanaf 100 m³ is de opslag een inrichting van klasse 2.

2.2 Bouwvereisten

Een biologische luchtwasser moet volgens de wetgeving aan een reeks eisen voldoen. De belangrijkste eis is dat het systeem zo gebouwd moet worden dat het altijd 70 % van de ammoniakemissie terugdringt.

Een systeem is pas emissiearm als het aan deze voorwaarden voldoet:

 • In het dimensioneringsplan (dat onderdeel is van de vergunningsaanvraag) moet je de totale capaciteit van de luchtwasser (m3/uur) opnemen in relatie tot het aantal dieren per diercategorie en de maximale ventilatiebehoefte;
 • Alle lucht moet door de luchtwasser. Bypasses zijn niet toegestaan;
 • De minimale afstand tussen de ventilatorwand en het waspakket is 3 meter;
 • Het centraal afzuigkanaal moet minimaal 1 m² doorsnede hebben per 10.000 m³/uur maximale ventilatie;
 • Registratie-instrumenten:
  • Continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van het waswater;
  • Continue registratie van het spuiwaterdebiet (met een geijkte waterpulsmeter);
 • Het luchtwassysteem is uitgerust met een automatische regeling om het waswater te spuien;
 • Er moet een aftappunt voorzien zijn om het waswater te bemonsteren;
 • Elke wasser moet een uniek identificatienummer hebben;
 • De luchtwasser moet makkelijk en veilig toegankelijk zijn:
  • Voorzie een in- en uitlaat van de wasser om metingen uit te voeren;
  • Als er een spuikelder is, dan moet die een toegang hebben voor staalname;
  • Voorzie een aftappunt voor staalname waswater;
  • Voorzie een veilige trap.