Menu
Spuivreter in de praktijk: reductie van spuiwater

Spuivreter in de praktijk: reductie van spuiwater

Een biobed en een biologische luchtwasser produceren niet alleen grote hoeveelheden afvalwater, hun werking wordt vaak geremd door de aanwezigheid van nitriet. Daarom ontwikkelden we bij CBgroep de ‘spuivreter’. Dit systeem verwijdert selectief nitriet waardoor uw luchtwasser beter rendeert én bovendien reduceert de spuivreter het spuiwater met maar liefst 90%. Maar hoe zet zich dat nu om in de praktijk? Wij gingen een kijkje nemen bij een varkenshouder die zijn installaties met een Spuivreter® uitrustte.

 

Praktijkvoorbeeld

Een varkenshouder breidde zijn varkensbedrijf uit en installeerde drie luchtzuiveringsinstallaties. Zowel de bestaande stallen als de nieuwbouw voorzag hij van biologische wassers met een totale
capaciteit van 4.150 vleesvarkens.

Om de stabiele werking te garanderen, zijn de verschillende units aangesloten op een gemeenschappelijk waswatercircuit en een ondergrondse bacteriekelder. De luchtwassers zijn voorzien van
een spuivreter die het schadelijke nitriet stelselmatig verwijdert en omzet naar het onschadelijke luchtstikstof. De spuivreter zorgt voor een grote vermindering van het volume spuiwater. Dat zorgt
voor een lager waterverbruik en een kleinere wateropvang. Het volledige systeem is in gebruik sinds januari 2017.

 

Hoeveelheid toegevoegd water

In de winterperiode van 2016-2017 voegde de varkenshouder ongeveer 6 m³/dag vers water toe. In de zomerperiode liep dat op tot 10 m³/dag. In die maanden is er meer verdamping in de units,
omdat het circulerende waswater in contact komt met de warme stallucht. In samenspraak met de onderhoudsfirma besliste de veehouder om naast regenwater ook diepdrainagewater te gebruiken. Dat is niet bij alle installaties mogelijk. De oorsprong van het verse water heeft een grote invloed op de bacteriegroei en dus op het rendement van de wasser. Uit onderzoek in
de zomer van 2017 blijkt dat regenwater de beste voeding is voor een biologische luchtwasser. Het is dus belangrijk om bij opbouw na te denken over voldoende regenwateropslag.

 

 

Hoeveelheid spuiwater

In de eerste maanden na de opstart produceerde de luchtwasser 70 m³ spuiwater. Na een controle van de fabrikant en waterontledingen door de onderhoudsfirma volgde een eerste evaluatie en kon de varkenshouder de spuivreter opstarten. Dankzij de spuivreter is de spuiwaterproductie sterk gedaald: in de periode april tot en met juni is er slechts 7 m³ spuiwater geproduceerd.

Nitrietvorming is een van de belangrijkste belemmerende factoren voor een goede ammoniakreductie. De spuivreter verwijdert stelselmatig nitriet uit het waswater, waardoor de geleidbaarheid nu kan oplopen tot 55 mS. Het spuiwater met de spuivreter heeft een N-gehalte van 10-12 g N/l. Dat zal afgezet worden als kunstmest via naburige rundveehouders. Verwachtingen voor de toekomst

Na een opstartperiode van twaalf maanden zal de installatie zijn evenwicht bereiken. Daarna zal er jaarlijks 300 m³/jaar gespuid worden, bij een capaciteit van 4.150 vleesvarkens. Door de selectieve verwijdering van nitriet uit het waswater zal de totale resterende stikstof op zijn beurt dalen met 50 % ten opzichte van traditionele luchtwassystemen.

 

Onderhoud van de wasser

Het onderhoud van de wasser valt zeer goed mee. Twee keer per week vult de varkenshouder het nitrietpoeder voor de spuivreter aan. Hij controleert de sproeiers regelmatig. Vervuiling door stof is zeer zeldzaam. Soms draait de exploitant de bovenste druppelvangers, zodat ze egaal bevochtigd zouden blijven. Samen met de onderhoudsfirma en de fabrikant volgt de varkenshouder de wasser via een online tool, de PASmonitor. Zo krijgt hij een overzicht van de verschillende parameters. In de bestandsbibliotheek kan hij de halfjaarlijkse waterontledingen en evaluatierapporten inladen. De tool zorgt ook voor een herinneringsmail om het logboek digitaal te bevestigen en eventueel aan te vullen met visuele waarnemingen of ondernomen acties. Zo kan de varkenshouder alle informatie over zijn luchtwasser op één plaats digitaal bewaren.

 

Bekijk hier onze referenties Of ga naar de productpagina