Menu
  • Hoofdfoto Spuivreter

Spuivreter®

Een biobed en een biologische luchtwasser produceren niet alleen grote hoeveelheden afvalwater, hun werking wordt vaak geremd door de aanwezigheid van nitriet. Daarom ontwikkelden we bij CBgroep de ‘spuivreter’. Dit systeem verwijdert selectief nitriet waardoor uw luchtwasser beter rendeert én bovendien reduceert de spuivreter het spuiwater met maar liefst 90%.

Naast het direct effect op de werking van de biologische luchtwasser, zorgt de spuivreter ook indirect voor een verhoogd verwijderingsrendement van onder meer ammoniak.
Vooraleer deze reducerende techniek kon worden toegepast op een landbouwbedrijf, bouwde CBgroep samen met prof. W. Verstraete en zijn bedrijf AVECOM uit Gent de laatste jaren verschillende pilootinstallaties.

Deze pilootinstallaties leerden ons dat de spuivreter:

  • De werking van de biologische luchtwasser verbetert;
  • Het verwijderingsrendement van ammoniak uit de stallucht verhoogt;
  • Het volume spuiwater en de afgevoerde nutriënten reduceert.

Lees meer over de werking van de spuivreter in onderstaand rapport:

pdf-icoon Duurzaamheidsaspecten Spuivreter®

Of klik hier voor referenties

Facebook
Facebook