Menu
  • LUCHTGROEP BIOWASSER 004
  • LUCHTGROEP BIOWASSER 003
  • LUCHTGROEP BIOWASSER 002
  • DCIM/100MEDIA/DJI_0087.JPG
  • LUCHTGROEP BIGGENSTAL 002
  • LUCHTGROEP BIGGENSTAL 001

Luchtgroep vermindert antibioticagebruik

Op een biggenstal te West-Vlaanderen werd de oude luchtwasinstallatie vervangen door een luchtgroep van CBgroep. Het systeem werd door de montage-techniekers van CBgroep ingebouwd in de nieuwe basisunit en uitgerust met de nodige meetapparatuur. Op deze manier wordt de koude verse lucht verwarmd door condensatie van het waswater.  Dit resulteert onmiddellijk in een verbeterd dierenwelzijn : minder ziektedruk en een lager antibioticagebruik. Temperatuurverschillen worden afgevlakt, reductie van stookkosten, minder stress en minder kans op tocht.

BigWarm: systeem zorgt voor verwarmen van de stal tijdens winter.

Bijkomend voordeel: condensatie van de vuile lucht, waardoor minder vers water moet worden bijgevuld in de luchtgroep. Deze wordt ook standaard online gekoppeld aan de PASmonitor.

Facebook
Facebook