Menu
  • LUCHTWASSER MESTVERWERKING 001
  • LUCHTWASSER MESTVERWERKING 004
  • LUCHTWASSER MESTVERWERKING 005
  • LUCHTWASSER MESTVERWERKING LOODS 001
  • LUCHTWASSER MESTVERWERKING 002

Luchtgroep mestverwerking Vlarem-richtlijn (Antwerpen)

Om te voldoen aan de Vlarem wetgeving (5.16.2.2) uit 2017 werd op de bestaande mestverwerking in Meer-Hoogstraten een luchtgroep geïnstalleerd met bijhorende toegangsdeuren, ladders, ventilator en dakdoorgang. De unit werd via het dak op het onderstel naast de mest-centrifuge geplaatst. De ingebouwde ventilator met frequentiesturing zuigt de loods in lichte onderdruk, zowel met open als gesloten poort. Op deze manier wordt voldaan aan de maximale ammoniak -uitstoot verplichting bij mestverwerking (nl. compostering als vergisting van 10 mg/Nm³ bij een massastroom van 150 g/h of omgerekend 13ppm NH3 in de uitgaande lucht).

Bijkomend voordeel: Door het plaatsen van een luchtgroep is er niet langer geurhinder voor de naaste omgeving tijdens zowel het scheiden als het openen van de poorten en deuren.

Facebook
Facebook