Menu

Nuttige links

NUTTIGE LINKS

CBgroep werkt nauw samen met verschillende instanties en is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om oplossingen aan te bieden op maat van de klant.

AVECOM Steering and Optimizing Microbial Processes
Onderzoekspartner en analyse labo CBgroep
SOMMEN Technische oplossingen voor de agrarische sector en industrie
Fabrikant klimaatcomputers varkens en pluimveestallen Nederland
VEMIS  Consortium kennisopbouw luchtemissie veehouderij
IWT BlesPigs Staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies in de Vlaamse varkenshouderij
PAS lijst PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken
INAGRO Onderzoek en advies in land- & tuinbouwAdviesdienst luchtemissies, pakt geur- en emissieproblemen aan
VLM Vlaamse LandmaatschappijOfficiële Vlaamse wetgeving, lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst)
VCM Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking)
Luchtzuiveringstechnieken bij mestverwerking en scheiders in het bijzonder
ODOMETRIC Bureau d’études et laboratoire actif dans le domaine de la qualité de l’air, Wallonie.Mesure les odeurs et polluants atmosphériques
UGENT Department of sustainable organic chemistry and technologyProf. Dr. H. Van Langenhove
OLFASCAN Eerkend deskundige lucht
LNE Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

logos

 

 

CBGROEP – DOCUMENTEN

 

pdf-icoon OSI Online Service Interface

pdf-icoon Onderhoudscontract en garantie

pdf-icoonCBwisselaar

pdf-icoonWarmtewisselaar CBgroep-Sommen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

pdf-icoonAlgemene voorwaarden CBgroep bvba