Menu

Missie & Waarden

ONZE MISSIE

 

Zorgeloos zuiveren

De veehouderij en industrie zijn boeiende sectoren die helaas al te vaak een negatieve bijklank hebben betreffende geur-en emmisiehinder. We willen samen met hen een OPTIMAAL LEEFMILIEU creëren voor mens en dier, de directe omgeving in het bijzonder. We dromen van een emmisievrij Vlaanderen. Bovendien willen we zorgen dat inspanningen hiervoor OPTIMAAL RENDEREN.

Onze klanten moeten zich volledig kunnen concentreren op hun hoofdactiviteiten, zonder zich zorgen te maken over alle administratieve en technische zaken betreffende luchtzuiveringsinstallaties. Want GOED GELUCHT IS GOED GEBOERD.

 

Missie in de praktijk

Een STABIEL WERKENDE LUCHTWASINSTALLATIE en doorgedreven ONLINE OPVOLGING vormt de basis voor een zorgeloos zuiveringssysteem. Bovendien hebben we door onze ervaring en expertise een heus KENNISCENTRUM opgebouwd. Samen met onze partners blijven we verder investeren in innovatieve technologieën, zowel in landbouw als industrie. Ook bieden we steeds vaker ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING betreffende indienen van VERGUNNINGEN EN SUBSIDIES zoals de verhoogde (40%) VLIF-innovatiesteun ter bevordering van nieuwe technieken.

 

ONZE WAARDEN

 

 

 

Ondernemerschap

We nemen INITIATIEF, zijn AMBITIEUS en enkel tevreden met het beste.
We houden van wat we doen: we zijn gedreven en vol PASSIE.
We INNOVEREN onze producten en onze processen voortdurend voor het beste resultaat.

 

 

Eenvoud

We gaan RECHT OP ONS DOEL af: we denken in oplossingen, niet in problemen. Dit zorgt voor FOCUS op de essentie.
We opteren voor KLARE TAAL: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

 

 

 

Verbondenheid

Onze firmanaam bevat het woord ‘groep’ en dit niet zomaar: we zijn TEAMspelers die samen topprestaties bereiken.
We gaan duurzame LANGE-TERMIJN RELATIES aan en hebben begrip voor elkaars noden.
We verkiezen een PERSOONLIJKE aanpak en staan erop dat iedereen BETROKKEN wordt bij onze dagdagelijkse activiteiten.