Menu

Over ons – Link – Rapport

OVER ONS

Geschiedenis CBgroep

CBgroep is gegroeid vanuit een koeltechnisch bedrijf. Op 22 mei 2007 werd Stijn Crombez zaakvoerder van ‘Koeltechniek Degrave’. Vanuit de noodzaak naar meer milieutechnische oplossingen in de landbouw veranderde de klemtoon geleidelijk aan volledig naar ‘milieutechnieken in lucht en water’. 2 april 2009 betekende de start van ‘CBgroep’.

We kenden de afgelopen jaren een sterke groei. Ons team telt op vandaag een 20-tal medewerkers, een verdubbeling sinds het ontstaan. Eind 2018 werd een nieuwe productieloods in gebruik genomen.

Verder innoveert CBgroep steeds verder in technologieën, zowel in landbouw als industrie.

Wat doen we?

cbgroep-nl

CBgroep ontwikkelt duurzame milieutechnische oplossingen voor de landbouw en de intensieve veehouderij in het bijzonder. We zijn vooral gekend voor de productie van luchtgroepen die onaangename geuren en ammoniakemissies reduceren. De installaties behoren tot de duurzaamste in hun soort en stellen vandaag een 300-tal klanten in België tevreden. Onze technici en onderzoekers ontwikkelen en bouwen technische installaties zoals luchtgroepen, spuivreters en warmtewisselaars. Meer informatie vind je terug bij het menu ‘Producten’.

CBgroep produceert, installeert, monitort en verzorgt het onderhoud van alle installaties.

NUTTIGE LINKS

CBgroep werkt nauw samen met verschillende instanties en is voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om oplossingen aan te bieden op maat van de klant.

AVECOM Steering and Optimizing Microbial Processes
Onderzoekspartner en analyse labo CBgroep
SOMMEN Technische oplossingen voor de agrarische sector en industrie
Fabrikant klimaatcomputers varkens en pluimveestallen Nederland
VEMIS  Consortium kennisopbouw luchtemissie veehouderij
IWT BlesPigs Staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies in de Vlaamse varkenshouderij
PAS lijst PAS-lijst en combinaties van maatregelen en technieken
INAGRO Onderzoek en advies in land- & tuinbouwAdviesdienst luchtemissies, pakt geur- en emissieproblemen aan
VLM Vlaamse LandmaatschappijOfficiële Vlaamse wetgeving, lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst)
VCM Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking)
Luchtzuiveringstechnieken bij mestverwerking en scheiders in het bijzonder
ODOMETRIC Bureau d’études et laboratoire actif dans le domaine de la qualité de l’air, Wallonie.Mesure les odeurs et polluants atmosphériques
UGENT Department of sustainable organic chemistry and technologyProf. Dr. H. Van Langenhove
OLFASCAN Eerkend deskundige lucht
LNE Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

logos

 

RAPPORTEN

pdf-icoon 85% geur reductie rapport OLFASCAN

pdf-icoon 88% geur reductie rapport LIUTEC

pdf-icoon 87% ammoniak reductie rapport EUROFINS

pdf-icoon 99% ammoniak reductie rapport OLFASCAN

pdf-icoon OSI Online Service Interface

pdf-icoon Onderhoudscontract en garantie

pdf-icoon Spuivreter in de praktijk

pdf-icoon Duurzaamheidsaspecten spuivreter CBgroep

pdf-icoon Aankooptips en onderhoud biologische wasser

pdf-icoonCBwisselaar

pdf-icoonWarmtewisselaar CBgroep-Sommen

pdf-icoonLNE 20 maart 2015 Rapport emissiefactoren_luchtbehandelingstechnieken

pdf-icoonAlgemene voorwaarden CBgroep bvba

CBgroep videoRundverluchter stalconcept video