Menu

Onderhoud

Een compleet onderhoud voor je installatie

 

Onze stabiel werkende luchtgroepen, onderhoud en online opvolging vormen de basis van een zorgeloos luchtzuiveringssysteem. Onze installaties zijn voorzien van GPRS connectie die de parameters en het logboek doorsturen naar een dataserver. Samen met het 6 maandelijks plaatsbezoek, bijhorende staalnames en visuele inspectie wordt er een evaluatieverslag opgemaakt.

 

CBgroep laat ook geregeld zijn installaties doormeten op gebied van ammoniak- en geurverwijdering door Mircon

 

 

AMMONIAK 85 REDUCTIE 004

RENDEMENTSMETING AMMONIAK MIRCON 001

 

Wat doet CBgroep?

 • CB staat in voor de levering, de plaatsing en de indienststelling van de luchtzuiveringsinstallatie, alsook voor de technische (of mechanische) bijstand na levering.
 • Bij calamiteiten kan op vraag van de klant een technieker van CB ter plaatse gestuurd om eventuele technische mankementen te herstellen. Na de garantieperiode
  worden de verplaatsingskosten en arbeidsuren in regie aangerekend.
 • Beheer van monitoringsysteem op afstand, opvolging van de parameters.
 • Wekelijkse online benadering via de OSI (Online Service Interface)
 • Organisatie van het 6 maandelijks plaatsbezoek, staalname door erkende staalnemers en het opstellen van zowel fabrikant- als wettelijke evaluatieverslagen.

 

Wat doet de exploitant?

 • De exploitant dient na indienststelling te voldoen aan de wettelijke eisen vastgelegd in het ministerieel besluit van mei 2011 en aan de eisen en omschrijvingen
  opgenomen in de technische handleiding, met in het bijzonder:

  • De installatie niet uit te zetten en te gebruiken volgens de vooropgestelde capaciteit.
  • Alle uitgaande lucht naar de luchtgroep te sturen, zonder bypassen die rechtstreeks naar buiten leiden.
  • Wekelijks invullen of bijhouden van een logboek, deels handgeschreven, deels onder digitale vorm.
  • Schriftelijk melden van storingen binnen de 24uren.
 • Eventueel is er noodzaak tot het reinigen van de filters, leiding filters, verstopte sproeiers en/of de druppelvanger (indien vervuild). Mogelijke storingen, lekken,
  stilstand of slecht werkende onderdelen moeten binnen de week worden gemeld aan CBgroep.
 • De bevoegde overheid of andere instantie kunnen een exploitant verplichten om een NH3 rendementsmeting uit te laten voeren op de luchtgroep, verbonden aan een
  stal. De kosten en de mogelijkheden verbonden aan deze meting zijn altijd ten koste van de exploitant. Daartegenover wordt 6 maandelijks, per luchtwasunit een
  indicatieve meting uitgevoerd zowel voor als na de luchtwasunit.

 

DOWNLOAD

 

pdf-icoon Onderhoudscontract en garantie