Menu
Moderne luchtwassers kennen geen problemen. De goede werking ervan is wel degelijk verzekerd.

Moderne luchtwassers kennen geen problemen. De goede werking ervan is wel degelijk verzekerd.

Dat de Vlaamse landbouwsector een impact heeft op de luchtkwaliteit, de menselijke gezondheid en de vitaliteit van vegetatie en ecosystemen is geen geheim. De sector is verantwoordelijk voor een deel van de uitstoot van NH3, NOx, SO2 Ă©n fijn stof en afzetting van Nitriet en Nitraat. Geen verrassing dus dat het departement Omgeving van de Vlaamse overheid in eerste instantie strengere regels oplegt voor luchtwassers in het luchtbeleidsplan 2030 Ă©n deze regels ook strikt handhaaft door controles uit te voeren. “Het is onze missie om samen met de landbouwsector de ecologische voetafdruk sterk te reduceren door onze innovatieve oplossingen in te zetten Ă©n garant te staan voor een correcte werking van die technieken” zegt Stijn Crombez, zaakvoerder van CBgroep.

 

Elektronische monitoring

Uit inspectieverslagen van de Vlaamse milieu-inspectie blijkt dat luchtwassers op varkenstallen niet altijd correct worden uitgebaat. Zo bleek uit controles dat een deel van de gecontroleerde installaties niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen. “Een deel van de problematiek situeert zich in het onvolledig of gebrekkig in werking stellen van de luchtwasser” gaat Stijn Crombez verder.

“Niemand heeft iets aan een luchtwasser die niet of onvoldoende werkt. De omgeving wordt er niet beter van en ook de landbouwer ondervindt de nadelen, want het niet-correct functioneren leidt tot beperktere emissiereducties dan via de milieuvergunningen zijn opgelegd en impliceert in dergelijke gevallen dus een niet-naleving van de vergunningsvoorwaarden.”

“Net daarom zijn al onze luchtwassers en installaties al sinds 2016 uitgerust met een elektronisch monitoringsysteem. De OSI (nvdr. Online Service Interface) zorgt ervoor dat we vanop afstand elke installatie kunnen benaderen en we per uur meer dan 25 parameters van de installatie doorgestuurd krijgen voor verwerking. Elke maandagmorgen worden deze parameters bestudeerd door onze ervaren servicetechniekers. Waar nodig wordt meteen actie ondernomen om de stabiele werking te blijven garanderen. Deze zorgvuldige manier van opvolging zorgt ervoor dat onze klanten een verwijderingsrendement van 95 % kunnen halen, wat merkelijk beter is dan de minimale jaargemiddelde verwijderingsefficiĂ«ntie van 70 %.”

 

Gegarandeerde reductie van NH3 & NO2 door innovaties

Stijn Crombez en zijn team zetten al jarenlang in op duurzame oplossingen en innovaties binnen de sector. “Luchtwassers worden ingezet omwille van hun verwijderingsrendement. Uit onze, en door andere instanties uitgevoerde, onderzoeken stellen we vast dat biologische luchtwasser niet alleen grote hoeveelheden afvalwater produceren, maar dat hun werking ook vaak geremd wordt door de aanwezigheid van nitriet’, zegt de zaakvoerder van CBgroep.

“Om deze problematiek aan te pakken ontwikkelde ons team de ‘Spuivreter¼’. Dit systeem verwijdert selectief nitriet waardoor uw luchtwasser beter rendeert Ă©n bovendien reduceert de spuivreter het spuiwater met maar liefst 90%. Naast het direct effect op de werking van de biologische luchtwasser, zorgt de spuivreter ook indirect voor een verhoogd verwijderingsrendement van onder meer ammoniak. We gaan zelfs zo ver dat we ondertussen een techniek hebben ontwikkeld om eiwitten te recupereren uit het biologisch spuiwater dat als basisvoeder kan dienen voor dieren”

 

Steevast beantwoorden aan de vergunningsvereisten

“We zijn ons al langer bewust van de problematiek die er rond luchtwassers en de implementatie heerst”, klinkt het bij CBgroep. “Al sinds ons ontstaan zetten we de uitbater van de installatie voorop. Een aspect daarvan is onder andere ervoor zorgen dat nieuwe systemen met gemak voldoen aan de vergunningvereisten Ă©n dat deze ook na installatie hieraan blijven voldoen. Op die manier ontzorgen we de landbouwer in het ganse proces. De basis is hier het constructieattest dat een ammoniakemissiearm stalsysteem garandeert. Samen met de online monitoring, die trouwens vanaf 2021 verplicht wordt, kunnen we dat ammoniakemissiearm systeem aantonen met de gegevens uit het logboek.

Die gegevens zetten we kracht bij door hieraan de resultaten toe te voegen van de testen uitgevoerd door ‘Mircon’. Enerzijds de verplichte analyses van het spuiwater, maar ook de resultaten van metingen waarmee we de stabiele werking van de wasser controleren. Zorgeloos zuiveren zit bij ons in elke stap van de exploitatie”

Ons volledige productie- en opvolgingsproces sluit naadloos aan met de visie van het departement Omgeving. Door innovatieve oplossingen te voorzien waarvan we de werking kunnen garanderen en aantonen a.d.h.v. resultaten Ă©n een nauwgezette opvolging, voorkomen we overtredingen en bijgevolg ook overlast voor zowel de omgeving als het ecosysteem” besluit Stijn Crombez.