Menu
Laat uw architect tijdig het AEA-stal attest ondertekenen.

Laat uw architect tijdig het AEA-stal attest ondertekenen.

Tijdens en na de bouw van een stal in de veehouderij kunnen de milieuambtenaar, de politie, de milieu-inspectie en de mestbank controles uitvoeren.

De architect of ingenieur moet na de bouw van een emissiearme stal een attest afleveren waaruit blijkt dat de stal gebouwd is conform de bepalingen die in de lijst van stalsystemen staan.
Dat attest moet de veehouder (houder van de vergunning) kunnen voorleggen aan de toezichthoudende overheid. Het is ook een belangrijk document voor het vervolledigen van uw VLIF-dossier.

Een voorbeeld van zo’n attest vindt u hier of op de website van de VLM. Vraag voor de ingebruikname van de stal dus zeker dit belangrijke attest op bij uw architect om uw administratie te vervolledigen.

 

Bezoek website van VLM