Menu

CBgroep voor dummies

Wat doet CBgroep?

 

 

Zuiveren van lucht: reduceren van geur, stof- en ammionakemmissies.

Door productie, plaatsing, onderhoud en monitoring van duurzame mileutechnische kunststofinstallaties.
(o.a. luchtwasser, warmtewisselaar, spuivreter)

 

Hoe doet CBgroep dat?

Zorgeloos zuiveren doen we door:

  • Stabiel werkende luchtwasinstallatie
  • Doorgedreven online monitoring
  • Kenniscentrum
  • Administratieve ondersteuning betreffende vergunningen en subsidies

 

Binnen welke sector doen we dat?

 

Industrie

Veehouderij

 

Welke ambitie heeft CBgroep?

CBgroep streeft naar een emmisievrij Vlaanderen door zorgeloos zuiveren:

  • Optimaal rendement installatie voor klanten
  • Optimaal leefmilieu creëren voor mens en dier, de directe omgeving in het bijzonder