Menu
BIOBED niet langer ammoniak reducerende techniek

BIOBED niet langer ammoniak reducerende techniek

Op 15 februari 2017 verscheen de nieuwe Europese BREF-BBT-conclusie in de verschillende lidstaten alsook in het Belgisch staatsblad waar sinds 2010 aan werd gewerkt.

Bedrijven met meer dan 40 000 plaatsen voor pluimvee; meer dan 2 000 plaatsen voor mestvarkens of met meer dan 750 plaatsen voor zeugen dienen binnen de 4 jaar (milieuaudit) hieraan te voldoen.

Een biobed/biofilter wordt enkel beschouwd als geur en stof reducerende maatregel, die steeds moet worden voorafgegaan aan een ammoniakemissie reducerende techniek (putsystemen, luchtwasser, enz…).

Daarnaast wordt het vulmateriaal (wortelhout, boomschors) beschouwd als industrieel afval, die niet op de akker mag worden uitgevoerd.

 

CBgroep helpt u graag verder om deze beide technieken te combineren of een gelijkwaardig systeem te onderbouwen voor uw vergunning.

 

Meer info NEDERLANDSE VERSIE website VITO: http://www.emis.vito.be/node/38586

BBT-conclusie 15 februari 2017 intensieve veehouderij

 

Meer info ENGELSE VERSIE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.043.01.0231.01.ENG&toc=OJ:L:2017:043:FULL

BAT-conclusion 15 Februayy 2017 intensive rearing of poultry or pigs

 

 

 

 

Facebook
Facebook